top of page
截屏2023-06-13 下午4.59.09.png
获奖名单.png

Winners of the 2nd Talent Cup Competition of Canada International Multicultural Art Festival in 2018

Preliminaries

Non-Professional Erhu Group A

First Prize:​        Vacant

Second Prize:        Tian Jimeng

Third Prize:       Zhang Yujie      Niu Yuanfang     Guo Haokai        Jia Qiming        Liu Maoxin     Tian Wenyue

Non-Professional Erhu Group B

First Prize:        Yang Haochen

Second Prize:        Zhou Yiying      Liang Xiyuan   Fang Guangsheng      Bai Wushun

Third Prize:       Anthony Tam      Wei Yi

Professional Erhu Group

First Prize:        Wang Xinyang

Second Prize:        Su Zhe     Jing Yuhan        Wang Xu

Third Prize:        Wang Yumiao      Yang Wenmin      Cui Jie        Shi Yiming    Liang Jing       Wang Yaxuan

Plucking Group (Guzheng, Pipa)

First Prize:        Zhang Qian (Pipa)

Second Prize:        Si Riji (Guzheng)       Ivy Chen (Pipa)

​Finals

First Prize:       Huang Mixi (Guzheng)

Second Prize:        Yang Haochen (Erhu)     Yu Gaoyang (Guzheng)

Third Prize           Chen Zihan (Guzheng)    Liu Zixian (Piano)

bottom of page