top of page
截屏2023-06-13 下午4.59.09.png
报名流程.png

一、登录

请您在报名之前先于网页右侧(如下图所示)注册并登录。

登录.png

二、填写报名表

填写报名表.png

三、缴费

请将本次参赛所用的费用汇入大赛缴费制定账号:

国内:

​国际:

四、提交作品
         1、参赛选手将录制的视频上传到指定的网络平台YOUTUBE.COM; YOUKU.COM
          2、请将视频有效链接发送至:ycma3551@163.com
          注意
                  上传影像视频可使用手机,摄像机等影像设备录制。所录视频需确保为本人演奏,声像清晰,          单一视角且为一次性录制无剪辑。如有不符以上规定者,将被取消参赛资格。
bottom of page